Katarzyna Drozdowicz psychiatra Libiąż psychiatra Chrzanów psychiatra Trzebinia psychiatra Jaworzno

ODO, upważnienia

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski76 1050 1302 1000 0092 7002 2354

psychiatra Libiąż Katarzyna Drozdowicz telefon kontaktowy

+48 577 966 865

psychiatra Libiąż Katarzyna Drozdowicz e-mail

drozdowicz.kontakt@gmail.com

Godziny przyjęć:

Pn 08-11

Wt  08-11 oraz 16-18

Cz 08-11

w Jaworznie

w Libiążu

w Libiążu

Katarzyna Drozdowicz psychiatra Libiąż psychiatra Chrzanów psychiatra Trzebinia psychiatra Jaworzno
Katarzyna Drozdowicz leczenie depresji leczenie lęku

Leczenie zaburzeń psychicznych

Zajmuję się diagnozowaniem i terapią zaburzeń psychicznych u osób powyżej 18 rż.

 

Jako psychiatra wykorzystuję w terapii przede wszystkim leczenie farmakologiczne oraz psychoedukację.

 

 

Oferuję pomoc w leczeniu zaburzeń takich jak:


Leczenie depresji

 

Terapia zaburzeń przebiegających z obniżeniem nastroju takich jak epizody depresji, depresji sezonowej, nawracającej, depresji poporodowej, zaburzeń nastroju związanych z menopauzą, dystymii

 


Leczenie lęku

(nerwice)

 

Leczenie zaburzeń lękowych takich jak lęk uogólniony i lęk z napadami paniki, zaburzeń lękowych w postaci fobii, agorafobii, fobii społecznych, zaburzeń depresyjno-lękowych

 


Reakcja stresowa

 

Zaburzenia adaptacyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD), reakcja na gwałtowne zmiany w życiu, utratę pracy, zdradę, rozpad związku, utratę bliskiej osoby

 


Problemy ze snem

 

Problemy z zasypianiem, utrzymaniem snu, częste wybudzanie się w nocy, zbyt wczesne budzenie się lub sen złej jakości, który nie daje poczucia odpoczynku

 


Choroba afektywna dwubiegunowa

(ChAD, w przeszłości psychoza maniakalno-depresyjna lub cyklofrenia)

 

Występowanie epizodów depresji, manii/hipomanii lub epizodów mieszanych

 


Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 

(nerwica natręctw, OCD - obsessive-compulsive disorder)

 

Występowanie nawracających, natrętnych myśli (obsesji) i/lub czynności (kompulsji)

 


Dolegliwości psychosomatyczne

 

Objawy chorobowe z różnych układów np. pokarmowego, oddechowego utrzymują się mimo, że wykluczono podłoże somatyczne choroby, ból psychogenny

 


Zaburzenia psychotyczne

 

Schizofrenia, zaburzenia urojeniowe

 


Pamięć

 

Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego, zaburzenia zachowania, problemy z pamięcią

 


Uzależnienia

 

W przypadku zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami kieruję do specjalistycznych ośrodków w celu podęcia leczenia terapeutycznego.

 

Recepty

 

Posiadam prawo do wystawiania recept, obecnie w wersji elektronicznej (e-recepty)

 

Zwolnienia ZUS ZLA

 

Zwolnienia lekarskie (L4) wystawiane są aktualnie tylko w wersji elektronicznej.

 

Wystawiam je wyłącznie, gdy jest to uzasadnione względami terapeutycznymi oraz po rozpoznaniu zaburzeń, które uniemożliwiają pracę zawodową.

 

Skierowania

 

W razie konieczności kieruję do leczenia w warunkach szpitalnych (oddziały całodobowe, dzienne psychoterapeutyczne, detoksykacyjne, leczenia uzależnień).

 

Wystawiam skierowania w celu odbycia konsultacji u innych specjalistów bądź wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych.

 

Zaświadczenia

 

Zaświadczenia o stanie zdrowia wystawiam wyłącznie dla osób aktualnie leczonych, bądź po ukończonej terapii.

 

Wypisuję zaświadczenie o leczeniu i/lub stosowanych lekach dla lekarza rodzinnego.

 

W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia psychicznego wydaję zaświadczenia na potrzeby orzecznictwa ZUS/KRUS, zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Zwolnienia

Skierowania

Zaświadczenia